De Algemene Voorwaarden worden door Max Willems Architects als bijlage bij de overeenkomst aan opdrachtgevers overhandigd.

Voor zakelijke opdrachtgevers hanteren wij de DNR 2011. Hierin zijn de algemene voorwaarden voor adviseurs van opdrachtgevers vastgelegd. Voor meer informatie over de DNR 2011 verwijzen wij u naar de website van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) www.bna.nl/Architecten/Contractvorming/DNR.

Wij hanteren voor particuliere opdrachtgevers de Consumentenregeling CR 2013. De Consumentenregeling bevat de algemene voorwaarden consument-architect en legt de wederzijdse verplichtingen en rechten van opdrachtgever en architect vast. Voor meer informatie over de CR 2012 verwijzen wij u naar de website van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) www.bna.nl/Architecten/Contractvorming/Consumentenregeling.

De heer ir. ing. Max Willems is volledig gerechtigd en gekwalificeerd om het architectenberoep uit te oefenen en de titel architect in Nederland en Duitsland te voeren. Max Willems is ingeschreven bij Stichting Bureau Architectenregister Nederland en de Architektenkammer Nordrhein-Westfalen in Duitsland. Ontwerpen van Max Willems blijven intellectueel eigendom tenzij anders is overeengekomen.
Back to Top